Alamat: Jl. Senopati No.16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon Alternatif: 081806191071
Handphone: 081806191070
Email : : dentalosophy@gmail.com
Website: http://dentalosophy.id/

Dokter yang praktek :

 • drg. Achana Descania
 • drg. Komang Dian Paramita
 • drg. Adila Falahyati SpKGA
 • drg. Sarah Farahyati 
 • drg. Benindra Nehemia, M.Si
 • drg. Dhabita Nisa/Icha
 • drg. Sasi
 • drg. Pody
 • drg. Elora
 • drg. Virly
 • drg. Akila
 • drg. Sari Angrita

 

 

Jam buka :

Senin-Jumat 10.00-20.00